Een tuin met verschillende deelzones die elk hun eigen groeninvulling hebben maar tegelijk op natuurlijk wijze in elkaar lijken over te vloeien. Verhoging biodiversiteit door toepassing van afwisselde beplanting: solitaire bomen, hoogstam fruitbomen, bessendragende bomen- en heestergroepjes voor vogels, bloemenweides en mixed borders met nectarplanten.  Maar ook takkenrillen voor insecten en overwinterde egeltjes, veel reliëf veranderingen voor meer variatie in fauna& flora en een natuurlijke poel met moerasplanten. Al het groen is toegankelijk via graspaden zodat er een optimale interactie is tussen mens, dier en natuur.

Experimentele onderzoekstuin Zigtopgroen