Uit een grondige analyse van deze smalle deelzone van de watersite te Vilvoorde vloeiden een visie en conceptuele invullingen voor het ontwerp. Vroeger werd de Zenne gebruikt voor goederenvervoer, later werd deze functie overgenomen door het zeekanaal. Ik gaf met dit ontwerp de Zenne haar vroegere ‘vervoer’ functie terug onder een nieuwe vorm: Het vervoer van voetgangers en fietsers. De grotendeels gedempte Zenne werd terug in beeld gebracht onder de vorm van een brug. Een brug die soms smal en soms breed is, soms overdekt, zich opsplitst en stijgt en daalt. Om binnen de geest te blijven van de Zenne stelde ik een groen tapijt van vochtminnende beplanting voor. Dit was een studenten project.