Een architectenbureau vroeg om de gemeenschappelijke buitenruimte van een nieuwe wijk te ontwerpen. Hier is een sterk dossier gevloeid dat hopelijk in 2018 zal uitgevoerd worden.

Mijn beplantingsvisie is om met een streekeigen en onderhoudsvriendelijke beplanting te werken op maat van de bewoners. Heel de projectzone wordt bezaaid met solitaire bomen, bomenrijen en bomengroepen. Niet enkel voor hun ecologische en luchtzuiverende kwaliteiten maar ook als zicht bufferende structuren en als esthetisch groen waarvan men zowel in de privé tuin als op de hogere terrassen van de gebouwen kan genieten. Er wordt ook aan de verhoging van de biodiversiteit gedacht door te werken met bloemenweiden met een streekeigen zaadmengsel en een uitgebreide selectie van inheemse heesters.

Opdrachtgever: Groener NV